Ångerrätt 
Du har rätt att returnera beställda felfria varor. Meddelande om detta ska lämnas senast inom 14 dagar från leverans. Meddelandet skall ske per e-post till eller brev till oss. 

Reklamation

Vi garanterar att de varor du beställt är felfria vid leveransen. Skulle du få en defekt eller fellevererad vara ska du kontakta kundtjänst så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar.  

Produktgaranti

För garantier på en köpt vara gäller som minst Svensk konsumentköplag. 

För kontakt: info@includingjo.se